NemLog-in Portalen

Vejledninger

Når du anvender digitale tjenester som f.eks. borger.dk, SKAT.dk eller sundhed.dk, så bliver du bedt om at logge dig ind via NemLog-in. Her kan du enten anvende NemID eller MitID til at identificere dig med. I brugervejledningerne kan du finde eksempler på, hvordan du gør enten på en mobiltelefon eller via en webbrowser.

Guides in english