Testportalen


Pre-produktionsmiljø for brugerorganisationer (Devtest4)

Vejledningerne på denne side omhandler brug af NemLog-ins pre-produktionsmiljø og er primært henvendt til brugerorganisationer. Miljøet er tidligere omtalt som beta-testmiljø eller DevTest4. Tjenesteudbydere kan også anvende funktionaliteten til at oprette testdata i form af brugerorganisationer i MitID Erhverv med tilhørende testbrugere.

Den funktionalitet, der kan testes, er generel funktionalitet til administration af brugere, udstedelse af certifikater samt login og signering med erhvervsbrugere. Man kan teste både gennem den grafiske brugergrænseflade, MitID Erhverv (Erhvervsadministrationen), og gennem de nye IdM- og certifikat API’er, hvis man har behov for at integrere til egne systemer.

Bemærk at miljøet har et produktionsben (PROD) og et integrationstestben (INT) med hver sine sæt af IdP'er, metadata og hver sine instanser af MitID Erhverv. Vi anbefaler, at I anvender integrationstestbenet (test-devtest4.nemlog-in.dk), da der her er større fleksibilitet (fx behøves ikke godkendelsesflows).

Tjenesteudbydere og brokere anbefales som udgangspunkt at teste mod NemLog-in’s integrationstestmiljø som beskrevet på NemLog-in’s TU-site og broker-site med mindre de specifikt har brug for test med erhvervsbrugere. Tilslut et it-system til pre-produktionsmiljøet som tjenesteudbyder.

Guides til opsætning af brugerorganisation

For at kunne teste login og signering med erhvervsbrugere samt udstedelse af de nye OCES3 certifikater, skal du have oprettet en brugerorganisation i en test-instans af MitID Erhverv. Via links nedenfor, finder du relevant info og vejledninger til at komme i gang. 

VIGTIG: Vi anbefaler, at du starter med at læse denne (åbner i et nyt vindue):

Guide til oprettelse af testorganisationer i pre-produktionsmiljøet (trinene gennemgås i film herunder)

Du kan også læse mere specifikke guides til de enkelte trin her

Film med demoer af miljøet

Herunder kan du se film, som illustrerer udvalgte aspekter af pre-produktionsmiljøet (åbner i et nyt vindue):

Episode 1: Oprettelse af testdata i MitID Erhverv
Episode 2: Opsætning og test af Lokal IdP
Episode 3: Oprettelse af testdata via Swagger API   (JSON skabelon til brugerorganisation)

OBS: Når man anvender Swagger API'et, vil testorganisationen kun blive oprettet i prod-benet af Devtest4 miljøet, mens man ved oprettelse via testportalen får testorganisationen oprettet i begge ben af miljøet.