Testportalen

Vejledning til betatestmiljø

Vejledningerne på denne side omhandler brug af NemLog-ins beta-testmiljø og er henvendt til  brugerorganisationer samt deres leverandører af it-løsninger og integrationer. Tjenesteudbydere og brokere bør i stedet teste mod NemLog-in’s integrationstestmiljø som beskrevet på NemLog-in’s TU-site og broker-site.

Brugerorganisationer har mulighed for at teste tidlige udgaver af funktionalitet i den nye erhvervsløsning (MitID Erhverv). Den funktionalitet, der kan testes, er generel funktionalitet til administration af brugere og udstedelse af certifikater. Man kan teste både gennem den grafiske brugergrænseflade, Erhvervsadministrationen, og gennem de nye IdM og certifikat API’er, hvis man har behov for at integrere til egne systemer.

 

Kom godt i gang med test

Brugerorganisationer, tjenesteudbydere og brokere skal igennem forskellige trin, for at kunne teste i det nye beta-testmiljø. Via links nedenfor, finder du relevant info og vejledninger til at komme i gang. 

Test som brugerorganisation

 

Dokumentation 

Dokumentation tilgængelig via NemLog-in portalen, både til brugerorganisationer.

Dokumentation til organisationer

Find dokumentation til:

 • IdM API
 • Certifikat API

Organisationer, der ønsker integration med IdM, skal anvende IdM og certifikat API dokumentation. API funktionaliteten er primært relevant for organisationer, der ønsker at implementere en integration af et internt system, med oprettelse og administration af brugere og certifikater. Dokumentation kan hentes via linket nedenfor, på siden med dokumentation.

Gå til side med dokumentation til organisationer

 

Komponenter i testmiljøet

Diagrammet nedenfor viser samspillet mellem komponenterne, der indgår i testmiljøet.

De enkelte komponenter varetager forskellige funktionsområder:

 • IdM Klient (Identity Management System klient): IdM Klienten er ofte et internt IdM system i organisationen. Det kan dog også være en anden type system, der har behov for integration til administration af identiteter og / eller certifikater.
 • CA ( Certificate Authority): CA er det bagvedliggende system, der udsteder certifikater. Reelt er her tale om et komplet PKI setup, med understøttelse af bestilling, udstedelse, spærring og spærrecheck.
 • Signering anvendes, af Tjenesteudbydere, til ud fra tekst, html, XML eller PDF at generere avancerede elektroniske signaturer ud i et standard format som anderkendes i EU. Signaturtypen vælges til enten XAdES eller PAdES og signaturklassen er altid LTA. I dokumentationspakken for signering, se ovenfor, beskrives og gives eksempler på hvordan tjenesteudbydere kan integrere med den nye signaturklient. Integration til signeringsklienten i testmiljøet er gennem flg. url: https://underskrift.test-nemlog-in.dk/
 • Validering anvendes til validere de signaturer, som er genereret ved hjælpe af den nye signaturklient. I samme dokumentationspakke, som for signering, beskrives også hvordan man kan integrere med validering. Validering i testmiljøet findes her: https://validering.test-nemlog-in.dk/
 • Erhvervsadministration (administration af erhvervsbrugere, MitID Erhverv): Dette er en samlet betegnelse for applikationen, der udstiller både API-grænseflader og brugergrænsefladen.
 • FBRS (Fællesoffentlig Bruger Rettigheds Styring, Rettighedsadministration): FBRS indeholder, og viderefører, rettigheder og fuldmagter for erhvervsbrugere. Erhvervsadministrationen integrerer til FBRS og udstiller både bruger- og API-grænseflader til data i FBRS.
 • MitID Simulator: Simulatoren opretter testbrugere, der kan bruges til at logge på med. Der kan oprettes både erhvervsbrugere og private brugere. Sidstnævnte kan benyttes til at test flows vedr. identitetssikring i Erhvervsadministrationen.
 • Log-in komponenten: Komponenten er indgang til brugerens login. I testmiljøet integreres til MitID Simulatoren, så der kan logges på med testbrugere.
 • CSS Administration: Via administrations-brugergrænsefladen kan Tjenesteudbydere administrere deres tilslutning til NemLog-in.
 • Testportal tool: Tool’et er kun tilgængeligt i testmiljøet. Det giver mulighed for at oprette en fiktiv testorganisation, der kan bruges til test. Samtidig opretter værktøjet en administrator erhvervs-bruger gennem MitID Simulatoren, så der umiddelbart kan testes med denne. Testorganisationen bliver oprettet både i Erhvervsadministrationen og CSS/Admin, og kan således bruges til test både i rollen som organisation med brugere, og som Tjenesteudbyder.