NemLog-in Portalen

Tekniske krav til tjenester, der anvender NemLog-in

Nyeste version:

Tekniske krav til tjenesters anvendelse af NemLog-in (2.1) (pdf)

Disse tekniske krav træder i kraft den 10. juli 2024.

  • For at kunne håndtere introduktionen af Multi-tenant er de Tekniske krav til tjenesteudbyderes anvendelse af NemLog-in3 opdateret. Kravene har ændret titel til ”Tekniske krav til Tjenesters anvendelse af NemLog-in”.
  • De tekniske krav er ændret, så de nu adresserer tilslutning af ”tjenester” til NemLog-in og således både dækker Tjenesteudbyderes tilslutning direkte til NemLog-in eller tilslutning via Multi-tenant.
  • Der er foretaget enkelte korrekturrettelser.
  • Alle henvisninger til NemID og NemID signering er fjernet.
  • Der er foretaget en præcisering af krav ved tilslutning af digitale selvbetjeningsløsninger til Digital Fuldmagt, der skal sikre en organisatorisk understøttelse af Digital Fuldmagt hos it-systemudbyder.
  • Der er foretaget visse generelle opdateringer og fejlretninger, herunder opdatering af links
  • Der er ikke i øvrigt ændret i eller tilføjet nye materielle krav, der påvirker organisationer, der allerede er tilsluttet NemLog-in.

 

Tidligere versioner:

Tekniske krav til tjenesters anvendelse af NemLog-in (2.0) (pdf) - gælder frem til 9. juli 2024

Tekniske krav til tjenesteudbyderes anvendelse af NemLog-in (1.1) (pdf)