NemLog-in Portalen

Release information

Her kan du se indhold i kommende og tidligere releases til MitID Erhverv og services udstillet via den offentlige MitID broker NemLog-in.

Release 9

Release 9 kom i drift den 29. maj 2024.

Broker: Login uden session dannelse (SSO og SLO)

Flere tjenester har efterspurgt mulighed for at foretage autentifikationer af slutbrugere, uden at disse efterfølgende skal indgå i NemLog-in SSO-fællesskab og dermed undgå kompleksiteten af single sign-on (SSO) og single sign-off (SLO).

Denne dispensation fra anvendelse af SSO/SLO vedrører specielt tjenester som tilgås via mobile applikationer.

Formålet med nærværende ændringer er at tilbyde NemLog-in’s tilsluttede tjenester, særligt tjenester via mobile applikationer, mulighed for at bede om engangsautentifikationer, hvor der ikke anvendes SSO eller SLO.

Målgruppe: It-systemudbyder

Dokumentation og guides

Produktionsmiljø

Integrationstestmiljø

Pre-produktionsmiljø

Broker: Dataafgrænsning på rettigheder

Første del ud af to backend dele i forhold til systemisk etablering af dataafgrænsninger i rettighedsstrukturen i brugeradministrationen (FBRS).

Dataafgrænsning af rettigheder vil på et senere tidspunkt (forventeligt ultimo 2024) kunne opsættes og afprøves af it-systemudbydere med behov for denne funktionalitet, og anvendes af slutbrugere i MitID Erhverv løsningen og Fuldmagt (forventeligt primo 2025).

Denne del til release 9 tilretter FBRS backend i forhold til forberedelse af it-systemudbyders tilslutning:

  • Data upload service
  • Call-back service snitflade – se hvordan man implementerer en dataafgrænsning
  • json-schema-fil til anvendere, som de skal implementere
  • demo-service - så anvendere kan se et eksempel på svar fra en constraint value service (callback url)
Målgruppe: It-systemudbyder

MitID Erhverv: Importer brugere (migrering) som standard funktionalitet i MitID Erhverv

Masseimport af brugere fra csv-fil omskrives til at oprette brugere i MitID Erhverv, således at en brugeradministrator kan benytte den eksisterende bruger-import side med funktionalitet til redigering og masseaktivering af importerede brugere.

Målgruppe: Brugerorganisation / Brugeradministrator

MitID Erhvervs hjemmeside: Brugeradministrator

MitID Erhvervs hjemmeside: Vejledninger til aktivering

MitID Erhverv: Udvidelse og tilpasning af brugerorganisationers certifikatprofil i MitID Erhverv

Formålet med denne løsningen er at gøre det lettere for brugerorganisationer (BO) med 8 certifikater at fremsøge og få overblik over deres organisations- og systemcertifikater ifm. fx administration af eksisterende certifikater samt bestilling af nye certifikater.

Funktionaliteten vil særligt give stor værdi for BO’ere med mange certifikater. Løsningen omhandler organisations- og systemcertifikater, og ikke brugercertifikater.

BO får mulighed for at:

  • fremsøge certifikater via UUID, kontaktperson, e-mail og certifikatets e-mail
  • eksportere en liste over certifikater som en csv-fil

Målgruppe: Brugerorganisation / Brugeradministrator

MitID Erhvervs hjemmeside: Certifikater

MitID Erhvervs hjemmeside: Brugeradministrator

Generelt:

Driftsstabiliserende tiltag samt back-end fejlrettelser.

Du kan følge status på digitaliser.dk

Tidligere releases